Wpłaty za obiady

SMS Bełchatów

Wpłaty za obiady należy dokonać przelewem na numer konta (do 10 dnia każdego miesiąca):

63 1600 1462 1861 7359 0000 0003
KOPALNIA SMAKÓW
kwota - 240 zł - PAŹDZIERNIK

Tytułem: SMS Bełchatów - imię i nazwisko - za miesiąc październik